BYGGLOV     Text: Per-Åke Hultberg // Foto: iStockphoto

En stad i utveckling

Ännu snabbare bygglov

Du som vill bygga ett nytt hus, bygga till, riva eller göra vissa ändringar behöver oftast söka bygglov eller göra en anmälan. Och som kund vill du självklart ha en så snabb handläggning som möjligt.

Snabb, effektiv och rättssäker handläggning och därmed nöjda kunder är en högt prioriterad fråga för Sofia Lindén och hennes medarbetare på bygglovsavdelningen på Örebro kommun. Och det sedan några år tillbaka.

 

– I samband med nya plan- och bygglagen 2011 fick vi uppdraget från kommundirektören att förbättra bygglovsprocessen med fokus på kundens behov. Vi har sedan dess jobbat hårt med att får bort onödiga flaskhalsar, säger avdelningschefen Sofia Lindén.

 

Tidiga möten har visat sig vara ett bra sätt att hamna rätt från början. Det gäller till exempel att omgående tydliggöra vilken detaljplan som gäller men också att ta fram checklistor som visar vilka handlingar som krävs, allt för att slippa tidskrävande kompletteringar. Förra året förbättrades servicen ytterligare med möjligheten att ansöka om bygglov digitalt, genom en gratis e-tjänst på nätet.

 

En annan nyhet är uppdelningen i två enheter, en för privatkunder och en för företag. Ett angreppssätt som helt klart är mer effektivt än den tidigare geografiska uppdelningen påpekar Sofia Lindén.

 

– Vi har ju väldigt olika typer av kunder, företag som ofta söker bygglov och med stora kunskaper om bygglovsprocesser. Men också många privatkunder som kanske bara söker bygglov någon enstaka gång. Vårt nya sätt att arbete innebär att handläggarna blir specialister på sina olika arbetsområden och därmed naturligtvis bättre på att serva sina kunder.

 

Nu fyra år efter att förnyelsearbetet påbörjades är det ingen tvekan om att det gett resultat. Ja, det har gått så pass bra att bygglovsavdelningen nyligen fick kommunens kvalitetspris Nya Steg.  Motiveringen pekar på det systematiska kvalitetsarbetet, att man därmed fått fler nöjda kunder, att handläggningstiderna kortats ned och att man jobbat med bemötandet, tillgängligheten med mera.

 

– Vi är självklart väldigt glada att det gått så bra. Vi hade ett tydligt uppdrag att förbättra bygglovsprocessen och tog det på fullt allvar. Målet var att klara 70 procent av alla ansökningar oavsett ärende inom tre veckor, från det att vi har alla handlingar. Förra året nådde vi målet. Det känns jätteroligt, säger Sofia Lindén.

 

Hon betonar att man från båda parter – handläggare och kund – idag har en helt annan koll på hela processen. Inte minst i fråga om snabb återkoppling och ärendebekräftelse då kunden hela tiden vet var i processen man befinner sig. Det finns också, menar hon, en ökad förståelse för varandra. Här har de olika informationstillfällen som anordnats haft stor betydelse.

 

– Tidigare gick en stor del av arbetstiden åt till att svara på frågor om varför det tog så lång tid. Så är det inte längre. Nu får vi istället ofta positiva tillrop. Samtidigt jobbar vi naturligtvis hela tiden för att bli ännu bättre, alltid med kundens behov i fokus.

Sofia Lindén, chef på Bygglovsavdelningen Örebro kommun.

Målet var att klara 70 pro-cent av alla ansökningar oavsett ärende inom tre veckor, från det att vi har alla handlingar. Förra året nådde vi  målet. Det känns jätte-roligt.”

Sofia Lindén

Ansökan om bygglov

I de flesta fall behöver du bygglov när du ska bygga till, bygga nytt eller utföra rivnings- eller markarbete. Bygglovet prövar byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.

 

Klicka här för mer information