Denna artikel är en annons

En stad i utveckling

”Nu ser vi fram emot ytterligare 100 år”

Atlas Copco är ett av världens ledande industriföretag med verksamhet på alla kontinenter. Även i Örebro där man har för avsikt att ytterligare förstärka sin närvaro.

Vi har funnits här i 100 år och ser fram emot ytterligare 100 år. Vi är helt klart här för att stanna, säger Andreas Nordbrandt, vd på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro.

 

Den 18 juni fyllde Atlas Copco i Örebro jämnt. Då firade företaget 100 år med verksamhet i staden. Ett sekel av ständig utveckling.

 

– Verksamheten här i Örebro har haft en stark utveckling under årens lopp och varit mycket framgångsrik, inte minst de senaste åren. Exempelvis har verksamheter från andra orter centraliserats och flyttat hit under vårt tak.

 

I Örebro forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför Atlas Copco bergborriggar samt truckar och lastare. Produkterna används inom gruv-, tunnel- och entreprenadindustrin över hela världen, både ovan och under jord.

 

– För att ha produktion i Sverige måste vi hela tiden ligga steget före våra konkurrenter på den internationella marknaden. Det är verkligen en stor utmaning men samtidigt en fantastisk möjlighet att hela tiden utvecklas, vara kreativa och ta nya innovativa steg, säger Andreas Nordbrandt.

 

Ett tydligt exempel är de senaste årens fokusering på teknik och automation som inneburit ett paradigmskifte. Atlas Copco bygger nämligen in allt mer teknik och automatisering i sina produkter. Resultatet har blivit än mer användarvänliga produkter med högre effektivitet och säkerhet. I slutändan ger det produktivitetsfördelar för kunden.

 

Här i Örebro har Atlas Copco strax över 1600 anställda. En betydande del kommer från andra länder, något som vittnar om företagets internationella prägel. Andreas Nordbrandt talar om en mångfald som speglar samhället i stort.

 

– Grundsynen är alltid att anställa lokalt, men vi tror på mixen av stark lokal förankring toppad med internationell kompetens. Det tror vi är vägvinnande och nyttigt för företaget i stort, men också för de anställdas trivsel och för ett kreativt arbetsklimat.

 

Att trivas på arbetsplatsen är ändå bara en del. Stadens kvaliteter som bostadsort spelar också en stor roll.

 

– Givetvis är själva jobbet avgörande i grunden. Men för en hållbar situation måste det vara attraktivt att leva och bo här, inte minst ur ett familjeperspektiv. Överlag är staden Örebro attraktiv. Staden har fantastiska kvaliteter som gör att vi kan locka folk från när och fjärran hit.

 

Andreas Nordbrandt lyfter bland annat fram det centrala läget i en sjudande region med närhet till Stockholm. Staden har också mycket fina bostads- och naturområden.

 

– Örebro är på helt rätt spår att bygga framtidstro. Staden växer och har lagt grunden för en mycket spännande utveckling vad det gäller att bo, leva och verka här, både för unga och gamla och för näringslivet. Fortfarande finns såklart saker att göra, men vi är på god väg.

 

Trots Atlas Copcos starkt internationella prägel - mer än 90 procent av produktionen går på export - värnar man om den lokala förankringen även till lokala underleverantörer.

 

– Idag har vi hundratals leverantörer i närområdet. Många av dessa med nischade spetsegenskaper. Oavsett vad vi gör på den internationella spelplanen kommer lokala aktörer, med deras snabbhet och flexibilitet, alltid att spela en stor roll. Vi vill helt enkelt fortsätta växa tillsammans med dem.

 

Även samspelet med universitet är en nyckelfråga för Atlas Copco. Därför var det extra glädjande när det i april blev klart att universitetet till höstterminen 2016 kommer erbjuda Civilingenjörsprogrammet i datateknik. Ett femårigt program väl anpassat för att arbeta i framtidens industriföretag som Atlas Copco.

 

– Det är en otroligt bra nyhet. Både för Örebro och för oss som aktör här i staden. Vi är beroende av talanger inom teknik och data och vår grundsyn är som sagt att anställa lokalt. Det ger unga en utmärkt möjlighet att långsiktigt etablera sig i staden.

 

– Vi tror verkligen på Örebro. Vi har visserligen varit etablerade länge men framåtandan, växtkraften och framtidstron är större nu än på många år. Vi är som sagt här för att stanna och ser fram emot att fortsätta växa tillsammans med Örebro som stad. Det som är bra för staden, är bra för oss, avslutar Andreas Nordbrandt.

Andreas Nordbrandt, vd på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro.

Kom och träffa oss!

18 juni i år fyllde Atlas Copco 100 år med verksamhet i Örebro – det vill säga samma år som Örebro fyller 750 år. Vi kommer att vara väldigt aktiva under 750-års­jubileumsveckan i augusti som blir en stor folkfest. Ta chansen att träffa oss i vår paviljong vid slottet – vi är där hela veckan 10-15 augusti. Välkomna!