INLEDARE

En stad i utveckling

Den nya bilden av Örebro

Bilden av Örebro håller på att förändras, och det i snabb takt. Idag räknar man med oss även på nationell nivå.

För bara någon månad sedan fick vi det positiva beskedet, att det nu är klart, Örebro universitet får rätten att utfärda civilingenjörsexamen. Vad det innebär för Örebro och hela regionen kommer naturligtvis framtiden att utvisa, men jag kan här dra parallellen med vad som hände för fem år sedan och konsekvensen av att universitetet då fick examinationsrätt för läkare.

 

Vad det som enskilt beslut har betytt kan man inte nog betona. Örebro som stad har sedan dess fått en helt annan prägel. Det är, som jag ser det, en påtaglig skillnad. Idag finns här ett antal hundra läkarstudenter, men inte bara det. Örebro universitet har fått en betydligt högre status i landet, vilket i sin tur har lett till ett ökat söktryck på alla utbildningar. Att det påverkat Örebros attraktionskraft i sin helhet säger sig självt.

 

Om några år kommer vi alltså att på liknande sätt även ha ett antal hundra civilingenjörsstudenter i vår stad? Vad kommer inte det att betyda för Örebro och inte bara för oss? Faktum är att 55 procent av alla studenter stannar kvar i regionen efter avslutade studier!

 

Vad som händer här påverkar alltså även våra grannkommuner. När vi lyckas bidrar vi till deras framgång och vice versa. Vi är inga konkurrenter. Så kanske man såg på det för några år sedan men absolut inte idag. Varje företag som etablerar sig i regionen är en tillgång för alla. Tillsammans erbjuder vi en hel meny, där Örebro givetvis är en viktig dragare men där samtidigt våra grannar i länet hakar på och bidrar till helheten.

 

Pendlingssiffrorna visar om något vårt beroende av varandra. Flödet in och ut varje morgon är 25000 personer. 10000 från Örebro till våra grannkommuner, medan samtidigt 15000 pendlar i andra riktningen. Det om något visar på vikten av att stärka banden mellan oss med bra kommunikationer, vägar och järnvägar.

 

Faktum är att hela Örebro län nu har en befolkningsökning, starkare än riksgenomsnittet, ett tydligt tecken på växtkraft. Här sticker vår kommun ut med ”all time high”, hela 2017 personer 2014.

 

Bilden av Örebro håller med andra ord på att förändras, och det i snabb takt. Idag räknar man med oss även på nationell nivå. På bara några månader har vi haft nio ministerbesök. Varför då? För att det helt enkelt finns ett stort intresse för vad vi gör och har åstadkommit på en rad områden. Att vi till exempel byggt flest studentlägenheter i landet. Även våra sociala upphandlingar har uppmärksammats. Vi har nu ett antal verktyg att bekämpa arbetslösheten med, flera i samverkan med näringslivet. Vi är bra på att ta social hänsyn. Och vi ser nu att arbetslösheten är på väg ner samtidigt som försörjningsstödet minskar för fjärde året i rad. Det här vill man veta mer om, både på riksplanet och ute i landet.

 

Det är bara att konstatera, Örebro är idag en attraktiv kommun. Vi är bra på kultur och idrott. Vi har utsetts till Årets friluftskommun tre år i rad, var Årets kvalitetskommun 2013 och vi är kända för våra medborgardialoger och så vidare. Och alldeles nyligen fick vi utmärkelsen Årets Stadskärna 2015. Uppenbarligen gör vi något bra. Andra ser det, det är dags att vi själva också inser det, att vi vågar sticka ut. Nu tar vi krafttag även på bostadsbyggandet som är en avgörande faktor för vår fortsatta attraktionskraft och tillväxt. Det kan du läsa mer om i den här tidningen.

Staffan Isling, kommundirektör

Staffan Isling, kommundirektör