Denna artikel är en annons

En stad i utveckling

Futurum Fastigheter med målet i sikte: Skolmiljöer i toppklass

Garphyttans förskola.

Klöverängens förskola i Lillån.

Leklundens förskola.

– Vi är ett relativt nytt bolag, har bara 3,5 år på nacken, men har redan gjort ett rejält avtryck här i Örebro. Och vår vision kan inte bli tydligare – ”Miljöer värdiga våra barn” – den tummar vi inte på.

Det säger Göran Lunander, vd för Futurum Fastigheter i Örebro AB, ett helägt kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar huvuddelen av Örebro kommuns skolor och förskolor.

 

När bolaget bildades var uppdraget lika tydligt som visionen, att skapa bättre skolmiljöer för Örebros barn och ungdomar. Precis som i många av landets kommuner fanns ett stort behov av investeringar, både nybyggnation och renoveringar.

 

– I nära samarbete med Örebro kommun har vi lagt ner ett massivt arbete på att skapa bra skolmiljöer. Det vill säga skolor och förskolor som harmonierar med kommunens övergripande mål att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad, säger Göran Lunander.

 

Under de 3,5 år som gått sedan starten har därför riktigt stora investeringar genomförts. Vid årets slut handlar det om cirka en miljard kronor, utöver 400 miljoner kronor på fastighetsunderhåll. Bland annat har de flesta baracklösningarna inom förskolan fasats ut och ersatts av riktiga förskolor av hög kvalitet. Totalt har 14 nya förskolor byggts/byggts om.

 

– Vi har även gjort stora insatser inom grundskolan med bland annat en helt nybyggd skola, Rostaskolan som invigdes 2013. Tre skolor har dessutom byggts eller håller på att byggas om och byggas till, Lundby, Lillån, Vintrosa samt skolköket i Almby. Vi gör också en jättesatsning i kvartsmiljonklassen på Karolinska läroverket som blir en riktig pärla. Det arbetet pågår just nu, säger Göran Lunander, som samtidigt betonar att förnyelsearbetet av kommunens skolmiljöer går vidare.

 

– Vi är långt ifrån färdiga, inte minst med tanke på Örebros starka tillväxt. Ambitionen är därför att fortsätta i samma takt som hittills, med fler omfattande renoveringar, om- och tillbyggnader.  Det viktiga arbetet kring säkerhet, främst brandskydd, går också vidare. Det gäller även hälsoinsatser i fråga om fukt och mögel, en problematik som Futurum Fastigheter tar på fortsatt största allvar.

 

– Om vi fortsätter som hittills hinner vi långt på fem år. Generellt i landet ligger vi nu riktigt bra till. Våra barns skolmiljöer är en av Örebro kommuns absolut viktigaste konkurrensfördelar. Här ska vi ligga i framkant, säger Göran Lunander, som själv ser arbetet med förnyelsen av Örebros skolmiljöer som en otroligt inspirerande utmaning.

 

– Vad är viktigare än våra barn? Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför är det så viktigt att vi visar det bland annat genom att skapa bra skolor och klassrum för dem. Det är precis det som vi nu håller på att förverkliga tillsammans med Örebro kommun.

– Vi har ett fastighetsvärde på 2 miljarder kronor. Men det viktigaste värdet är barnen som vistas i våra lokaler, säger Göran Lunander, vd för Futurum Fastigheter som äger och förvaltar merparten av Örebro kommuns skolor och förskolor.