Denna artikel är en annons

En stad i utveckling

H-huset – en symbol för framtidens vård

Nu startar Region Örebro läns stora framtidssatsning för länsborna. Universitetssjukhuset Örebro utvecklas till ett ännu starkare centrum för akut och planerad vård, forskning och utbildning.

Vi bygger H-huset för framtidens vård, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson. Miljard­satsningen ska säkra en god vård av hög kvalitet också i framtiden. Satsningen innebär att länets invånare kan känna sig trygga med att vi ska fortsätta att bedriva en utvecklingsinriktad vård i Region Örebro län. Samtidigt får vi de bästa förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling av högspecialiserad vård.

 

Vid inflyttningen år 2020 kommer H-huset att inrymma lokaler för att kunna ge modern och avancerad sjukvård på högsta nivå till örebroare, länsbor och patienter från andra håll i landet.

 

– Genom offensiva satsningar under åren är USÖ ett av landets sju universitetssjukhus och bedriver vård som tillhör landets främsta inom exempelvis hjärt-, cancer- och ögonsjukvård, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Verksamheten i H-huset kommer också att bidra till utvecklingen av högspecialiserad vård i landet.

 

Patientperspektiv, arbetsmiljö och miljöfrågor står i fokus när H-huset planeras och byggs. H-husets vårdavdelningar byggs uteslutande med enkelrum för patientens bästa. Ambitionen är också att arbetsmiljön blir framtidsinriktad. Ett stort miljötänkande präglar H-huset. Guld är nivån på miljömärkningen.

 

Just nu pågår flytt av Södra Grev Rosen­­gatan för att ge plats för H-huset. Det innebär också att en del parkeringsplatser flyttas, men de blir inte färre.

Det här är H-huset

Toppmodernt akutsjukhus

– I samspelet mellan byggnaden, tekniken och medarbetarna skapas framtidens vård i H-huset. Det ger oss möjligheter att i effektiva vårdprocesser kunna erbjuda en vård av högsta kvalitet och en trivsam vårdmiljö.

Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

 

Enkelrum åt alla patienter

– Svårt sjuka patienter har ofta brister i sitt immunförsvar. Genom att ge alla patienter enkelrum minskar risken att smittas och att sprida smitta vidare. Enkelrum är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Ann-Sofi Mattsson, hygiensjuksköterska

 

Miljöklass Guld

– Projektet har höga miljöambitioner. Vägledande i arbetet är Region Örebro läns miljö- och hållbarhetsprogram samt riktlinjer enligt Miljöbyggnad Guld vilket är ett uttryck för höga ambitioner vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Catrin Steen (MP), regionråd

 

Vård, forskning och utbildning integreras

– Med H-huset kan vi bättre integrera vård, utbildning och forskning. Moderna lokaler ger också för studenter en bra och väl anpassad miljö. Goda förutsättningar för forskningsaktiv högspecialiserad vård skapas.

Mats. G Karlsson, chef för forskning och utbildning

 

Ny akutmottagning

– Miljön är viktig för patientens upplevelse av vården och det känns extra roligt att se fram mot en ny och fräsch akutmottagning som även inrymmer akutröntgen.  Det blir större, ljusare och flexibla lokaler som utrustas för teamarbete med akutläkare i spetsen.

Ewa-Lena Sjöberg, verksamhetschef akut­kliniken

– Satsningen innebär att länets invånare kan känna sig trygga med att vi kommer fortsätta att bedriva en utvecklingsinriktad vård i Region Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Fakta

Universitetssjukhuset Örebro har cirka 3 600 anställda. Förra året var det 50 år sedan USÖ blev regionsjukhus. Byggstart av H-huset beräknas till hösten 2016 och inflyttning under 2020–2021. Sweco Architects AB/Aart A/S ritar byggnaden. Investerings-kostnaden beräknas till cirka två miljarder kronor. Kliniker i H-huset blir: ögonkliniken, öron- näs- och halskliniken, käk-kirurgiska kliniken, hud-kliniken, plastik­kirurgiska kliniken, operation och anestesiavdelning samt akutmottagning.