Snart byggstart för Södra Ladugårdsängen –

2000 bostäder

inom en

tioårsperiod

Det gamla flygfältet på Ladugårdsängen ska få nytt liv. 2000 bostäder ska byggas. Under nästa år sätts spadarna i marken för den nya stadsdelen – nära city, naturen och idrottsanläggningar.

Tillsammans bygger vi

den hållbara staden

– Det är viktigt att våga tänka utanför ramarna, att ta tillvara det som är bra i de stadsdelar vi hittills byggt, men också att utmana oss själva att se lite längre, se vad vi kan addera av nytänkande i varje specifikt projekt.