Denna artikel är en annons

En stad i utveckling

Kollektivbostäder – gammal
boendeform i ny skepnad

Det finns ett spirande intresse att bo kollektivt. Sveabs nya kvarter gör det möjligt i Örebro.

Varför inte bo kollektivt? Åtminstone under en del av sitt liv, till exempel under studietiden och varför inte även senare i livet? Den möjligheten kommer att finnas Sveabs kvarter i Södra Ladugårdsängen, med byggstart nästa höst.

Den nuvarande bostadsmarknaden erbjuder ganska få boendealternativ, som alla utgår från det enskilda hushållet eller kärnfamiljen. Samtidigt finns ett spirande intresse att bo kollektivt, säger Lars Backhans på Backhans & Hahn Arkitekter.

 

Det började med att Backhans & Hahn Arkitekter fick ett bidrag från Boverket för studier kring kollektivbostäder. När Sveab Projektutveckling fick reda på det blev man genast intresserad.

 

– Ja, det kändes helt rätt för oss, eftersom vårt fokusområde är yteffektiva hyresrätter. Och just då stod vi i begrepp att delta i en markanvisningstävling för Södra Ladugårdsängen, berättar Björn Simonsson, avdelningschef på Sveab Projektutveckling.

 

Landskapsarkitekterna Urbio hakade på och ett gemensamt förslag togs fram. Ett koncept med kollektivboende, smarta smålägenheter, intressanta gårdsrum med mera. För­slaget var så pass spännande även för Örebro kommun att det vann gehör hos juryn.  Och nu ska det alltså förverkligas.

 

– Att dela på bostad har naturligtvis flera fördelar, utöver den sociala biten och möjligheten att bo tillsammans med andra. Det är helt enkelt väldigt resurseffektivt, inte minst ekonomiskt för de boende, säger Björn Simonsson.

 

Här kan ett antal personer – alla med sitt eget hyreskontrakt - dela på kök och wc, det vill säga rum som till största delen av dygnet står oanvända. Det handlar alltså om besparing av resurser, minskade byggkostnader och därmed lägre hyror. Istället får de boende kanske ett fem gånger så stort vardagsrum som de skulle fått om de bodde själva.

 

– Vi tänker oss ett flertal boendealternativ och inte alls bara för studenter. Det kommer att finnas yteffektiva lägenheter även för barnfamiljer och för 55+. Jag är ganska övertygad om att ju större mix av åldrar och bakgrund hos de boende, desto större blir trivseln och samvaron i hela kvarteret, säger Björn Simonsson.

 

Gemensamhetstanken handlar alltså inte bara om själva bostaden utan om hela Sveabs kvarter. Här finns planer på både bilpool och cykelpool, kollektivodling och olika typer gemensamma aktivitetsytor. Hela konceptet andas dessutom grönt och klimatsmart med miljöcerifiering, solceller, gröna tak och ”fjärrvärmedriven” tvättstuga som några exempel.

 

– Det känns oerhört spännande att vi har fått den här chansen att förverkliga våra planer, avslutar Lars Backhans.