GRÖN STAD     Text: Per-Åke Hultberg // Foto: Susanne Flink

En stad i utveckling

Naturum Oset – porten in i naturen

Snart även i Örebro

Naturum Oset - det blir White Arkitekter AB som får se sitt förslag "Mosaik" förverkligat, mitt i det natursköna reservatet som tidigare var Örebros oljehamn.

Höga Kusten, Stendörren, Kosterhavet och ett 30-tal andra platser runt om i landet har ett naturum, om ett par år även Örebro.

Ja, det finns nu i de flesta län, därför känns det helt rätt att även vi här i Örebro har avsatt pengar för att bygga ett fint naturum, och det vid naturreservatet Oset-Rynningeviken, som ju idag är ett av landets rikaste fågelområden med en fantastiskt omväxlande natur, säger kommunekologen Per Wedholm.

 

Så vad är ett naturrum?

– Enkelt uttryckt ett besökscentrum som berättar om naturen på respektive plats, beroende på vad man vill förmedla. Här i Örebro är utgångspunkten landskapsomvandlingen, hur den tidigare soptippen och stans baksida med oljehamn, industriområden och militärt övningsfält genom ett omfattande restaureringsarbete blivit ett fantastiskt besöks- och utflyktsmål. Här kan man verkligen tala om succé.

 

Så vad är det som kommer att vara på plats 2017?

– Det är en ny byggnad som ska fungera som en port ut i naturen. I april avslutades en arkitekttävling som överträffade alla våra förväntningar. Bland de 45 arkitektteam som ville vara och tävla, valde vi ut fem med White Arkitekter som slutlig vinnare. Under hösten inleds projekteringen med sikte på att byggnaden ska stå färdig för invigning 2017. Det är förövrigt ett ganska avancerat bygge, delvis under jord.

 

Du som arbetar som kommune­kolog, hur kul är det här?

– Det är fantastiskt roligt, ett oerhört spännande projekt att jobba med. För Örebro innebär det att vi får ett helt unikt besöksmål som ger naturreservatet och staden ännu större attraktionskraft. Redan idag har Oset och Rynneviken 600000 besökare per år, vilket är otroligt mycket även nationellt sett.

NATURRESERVATET OSET OCH RYNNINGEVIKEN:

Från centrala Örebro tar du dig hit med cykel på några minuter och möts av en omväxlande natur med ett rikt fågel- och växtliv. Här finns rastplatser, grillplatser och naturliga utflyktspunkter. Genom hela naturreservatet löper en gång- och cykelväg utmed sjökanten. Promenadstigarna är dessutom anpassade för personer med rörelsenedsättning.

 

Naturreservatet Oset bildades 1968, Rynningeviken 1995. De slogs ihop 2010 då området också utvidgades. Reservatet är numera 672 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

 

Så här hittar du: följ skylt mot Naturens hus i rondellen vid Universitetssjukhuset (USÖ.

– Naturum Oset blir ett unikt besöksmål, säger kommunekologen Per Wedholm.

FAKTA

Naturum

• Naturvårds­verket äger rätten till namnet naturum. De drivs av en länsstyrelse, kommun eller en stiftelse.

 

• De fungerar på respektive plats som en port till naturen, en plats där du får veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig.

 

• Själva byggnaden samspelar ofta med naturen omkring och verksamheten ger alla en möjlighet att lära sig mer om natur och miljö.