FÖRNYELSE     Text: Per-Åke Hultberg // Foto: Susanne Flink

En stad i utveckling

Nytt liv i Vivalla

ÖBO genomför just nu en omfattande förnyelse i Vivalla. När allt är klart kommer stadsdelen att ha en mer öppen och personlig karaktär, med en större variation, förklarar Ann Hermansson Alm, distriktschef på ÖBO.

Välkända Vivalla ska bli en vackrare, tryggare och mer hållbar stadsdel och samtidigt växa samman som en naturlig del av den centrala staden.

Från miljonprogram till miljöprogram. Ja så skulle man kunna beskriva den omfattande förnyelse som ÖBO just nu genomför i Vivalla. När allt är klart kommer hela stadsdelen med sina cirka 7000 invånare ha fått ett rejält ansiktslyft.

 

– Vivalla kommer, på sikt, att få en mer öppen och personlig karaktär, en större variation där nyproduktion, ombyggnation, upplåtelseformer, flerbostadshus, villor och radhus möts, förklarar ÖBO:s distriktschef för Vivalla, Ann Hermansson Alm, som påpekar det faktum att något nytt inte byggts i området sedan 1990.

 

– Bara det känns jätteroligt. Men ambitionen är inte bara en förnyelse av Vivalla i största allmänhet. Framförallt handlar det om att bryta upp den storskaliga och därmed enformiga strukturen. Det ser ju i princip likadant ut överallt – tvåvåningshus i rött tegel. Det ska vi nu ändra på.

 

Det är med andra ord inte fråga om en ytlig renovering som nu påbörjats. För att åstadkomma den moderna variation i bebyggelsen som eftersträvas måste större åtgärder till. Vissa befintliga bostadshus behöver som sagt rivas samtidigt som nya tillkommer.

 

– Vi vill tillföra ett modernt tänk genom att skapa en boendemiljö med stort fokus på långsiktig hållbarhet. Både ekologisk, ekonomisk och social, betonar Ann Hermansson Alm.

 

Att det kräver en lång rad av insatser och åtgärder säger sig självt. Framförallt på miljö- och klimatområdet, där minskad energiförbrukning, bra materialval och smarta tekniklösningar har hög prioritet. Även ökat boendeinflytande och minskad skadegörelse står högt på agendan. Ord som trivsel, trygghet och gemenskap har också en framskjuten och viktig plats i förnyelsen, inte minst i fråga om nya gaturum och nya gårdsmiljöer.

 

– Vi vill skapa en trivsam kvarterskänsla där de olika kvarteren får en alldeles egen identitet med stor variation, allt för att främja den sociala gemenskapen, förtydligar Ann Hermansson Alm.

 

Första etappen, som gäller Hjärta­skogen i sydvästra delen av Vivalla, har projektnamnet ”Mitt Gröna kvarter”. Här har redan två bostadshus rivits. 16 radhus ska omvandlas till äganderätt och just nu är vi på gång att börja bygga ett nytt punkthus på fyra våningar med 16 lägenheter. Kvarteret som totalt omfattar 120 lägenheter, har dessutom fått två nya innergårdar, något som hittills saknats.

 

Arbetet som alltså redan är i full gång är en första del i ett fyrårigt samprojekt med Skanska om totalt 600 miljoner kronor. Ett stort fokus i det så kallade partnering­projektet ligger på besparande åtgärder. Tanken är att sedan ta vara på kunskaper och erfarenheter att ta med vidare i den fortsatta omvandlingsprocessen, kvarter efter kvarter.

 

Efter ”Mitt gröna kvarter” i Hjärta­skogen, är det Versgatan i Vivallas nordvästra hörn som står på tur. Här i stadsdelens kanske mest attraktiva del är det cirka 180 lägenheter som berörs. Den egna identiteten här är mer fråga om bevarande än förnyelse, säger Ann Hermansson Alm.

 

– Självklart blir det även energispar- och trygghetsåtgärder, renoveringar och sedvanligt underhåll, men här handlar det främst om att återskapa området som det var från början. Till exempel med tidstypiska färger och inredningsdetaljer.

VIVALLA

• Består av ca 2500 lägenheter där ÖBO äger ca 2400, ca 7000 invånare.

 

• Byggdes i slutet på 1960-talet.

 

• Är välkänt som Sveriges första hyreshusområde med enbart låga hus.

 

• Genomgår en långsiktig förnyelseprocess som omfattar hela stadsdelen.

 

BOENDEBYGGARE

• Förnyelsen av Vivalla handlar om att bygga en hållbar stadsdel, även socialt. En del är arbetsmarknadsprojektet ”Boende­byggarna”, som ger långtids­arbetslösa Vivallabor möjlig­heten till praktik och utbildning i byggprojektet.

 

• Målet är att 50-80 personer ska få praktik hos Skanska och deras underleverantörer under de fyra år som projektet pågår. Självklart med slutmålet att praktiken på sikt ska ge en framtida hållbar försörjning.

 

• Hittills har ca 40 personer fått praktik, var­av 12 redan har gått vidare till anställning.