STADSUTVECKLING     Text: Samuel Hultberg // Foto: Örebro kommun

En stad i utveckling

Snart byggstart för Södra Ladugårdsängen –

2000 bostäder inom en tioårsperiod

I södra delen av Ladugårdsängen, på det gamla flygfältet, ska det byggas stad. Den idag platta åkerslätten kommer att totalförvandlas och bli en ny del av Örebro. Planerad byggstart för bostäder är 2016. Totalt handlar det om cirka 2000 lägenheter.

Det gamla flygfältet på Ladugårdsängen ska få nytt liv. 2000 bostäder ska byggas. Under nästa år sätts spadarna i marken för den nya stadsdelen – nära city, naturen och idrottsanläggningar.

Att Örebro är inne i en spännande tid har väl ingen missat? Staden växer så det knakar och nu kommer ett flertal stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt som ska möta den växande befolkningen och behovet av bostäder. Ett av de största är Södra Ladu­gårdsängen. Projekt­ledaren Mikael Norman tvekar inte när han talar om stadsdelens betydelse.

 

– Det är en satsning i ett kanonläge för nya bostäder. Bara två kilometer från city och alldeles intill Gustavs­vik. Med andra ord det bästa av två världar. Grönt och aktivt nära centrum.

 

Byggstart för bostäder är planerad 2016. Totalt handlar det om cirka 2000 lägenheter. Området väntas växa fram inom en 7 till 10-årsperiod. Den första etappen omfattar 700 bostäder.

 

Södra Ladugårdsängen ligger som sagt cirka två kilometer söder om centrum. Med cykel tar det cirka tio minuter att ta sig till stadskärnan. Själva läget går det alltså inte att klaga på.

 

– Närheten till stadens alla kvaliteter betyder så klart mycket. Samtidigt är den direkta närheten till natur- och rekreationsområden helt ”outstanding”, påpekar Mikael Norman. Eller vad sägs om Gustavsvik och flertalet idrottsanläggningar som fotbollsplaner, golfbana, racketcentrum, parkourpark och motionsspår.

 

Ambitionen är att bygga Södra Ladugårdsängen med en uppbruten kvartersstruktur med varierad och högklassig arkitektur. Det innebär en tät stadsdel med god infrastruktur, torg och parker. Fokus ligger bland annat på sammanhängande gröna innergårdar och insprängda aktivitets­ytor.

 

Trafikmässigt ligger prioriteringen på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bostäder i olika former ska blandas med viktiga funktioner som skola, kultur- och fritidscentrum, handel och caféer.

 

– Allt det här sammantaget är nyckeln för att det ska bli en hållbar, social, levande och trivsam stadsdel för unga, barnfamiljer och äldre. Alltså en stadsdel med mångfald, liv och puls, och som dessutom är trygg, säger Mikael Norman.

 

Självklart är miljö- och hållbarhetsaspekten prioriterad. Kommunen har satt ribban högt och samarbetar med ett flertal byggherrar kring både byggande och utformning med olika smarta klimat- och bygglösningar som mål. Den gemensamma planeringen ska exempelvis kunna mynna ut i samarbeten kring sophantering, parkeringshus och garage.

 

– Istället för att varje aktör bygger sitt eget, till exempel parkeringshus, så vinner vi väldigt mycket på att ta fram gemensamma lösningar. I slutändan innebär det mer plats för grönska, promenadstråk och trivsamma mötesplatser, säger Mikael Norman.

 

– Med många aktörer blir satsningen både bredare och bättre. Det är en otroligt spännande process. Det vi gör nu är något nytt för Örebro och något att se fram emot.

– Att bygga stad så pass centrum- och naturnära är få förunnat. Det blir en fantastisk plats för örebroare, säger Mikael Norman.

FAKTA

Södra

Ladu­gårds­ängen:

• Är ett av Örebros största stadsutveck-lingsprojekt.

 

• Området ger utrymme för cirka 2000 nya bostäder.

 

• Planerad byggstart för bostäder är under 2016. Utbygg­nads­tiden 7-10 år.

 

• Ska växa ihop med befintliga Ladugårds­ängen och parken Hagen.

 

• Tanken är en så kallad blandstad med bostäder i olika former, skolor, service, handel, caféer och restauranger.

 

Klicka här för mer information