STADSBYGGNADSCHEFEN     Text: Per-Åke Hultberg // Foto: Susanne Flink

En stad i utveckling

Tillsammans bygger
vi den hållbara staden

”Hur gör vi för att Örebro fortsatt och långsiktigt ska vara en attraktiv plats?”

– Det är viktigt att våga tänka utanför ramarna, att ta tillvara det som är bra i de stadsdelar vi hittills byggt, men också att utmana oss själva att se lite längre, se vad vi kan addera av nytänkande i varje specifikt projekt.

Det säger Åsa Bellander som arbetat med samhällsbyggnadsfrågor i Örebro sedan 1998, sedan 2012 som stadsbyggnadschef och som sedan i höstas även är programdirektör för samhällsbyggnad.

 

– En starkt växande stad som Örebro innebär både roliga och svåra utmaningar, betonar hon. Och att själv få vara en del i processen att bygga och utveckla staden ser hon som en stor förmån.

 

– Jag är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik, så det handlar ju om frågor som jag känner ett starkt engagemang för sedan många år tillbaka. Och i grunden är det ju en enda fråga som dominerar vårt arbete, ”Hur gör vi för att Örebro fortsatt och långsiktigt ska vara en attraktiv plats för både privatpersoner och företag?

 

Att Örebro som stad nu förtätas på olika sätt menar Åsa Bellander är en helt naturlig utveckling. En kommun som växer med uppåt 2000 nya invånare per år måste helt enkelt se till att det byggs bostäder, även nya lokaler för ett växande näringsliv. Fler människor skapar också efterfrågan och förutsättningar för ett omfattande och spännande utbud av både kultur och fritidsaktiviteter. Även ett ökat utbud av handel, restauranger, caféer och så vidare. Och i det fallet är Örebro givetvis en viktig motor för hela regionen.

 

– För oss som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet gäller det att inte bara hantera dagens tillväxt och därmed efterfrågan, utan också skapa förutsättningar för att morgondagens Örebro ska kunna både växa och utvecklas. Självklart ska vi bygga många nya bostäder, och det i både gamla och nya stadsdelar, men det innehåller så otroligt mycket mer, poängterar Åsa Bellander.

 

– Här är det viktigt att på allvar våga tänka utanför ramarna, att bryta ny mark, att utmana oss själva med målet att bygga ett hållbart samhälle för framtiden. Det innebär framförallt att skapa livskvalitet och goda sociala förutsättningar för alla som lever, bor och verkar i kommunen. Givetvis också hållbarhet i fråga om natur och miljö.

 

Åsa Bellander lyfter här fram den allt viktigare dialogen med örebroarna. Inte bara en lagstadgad minsta-möjliga-dialog, utan en högst levande samverkan med människor i alla åldrar, även barn och ungdomar. Allt i ett nära samarbete även med näringslivet.

 

– Ska vi tillsammans lyckas möta Örebros utmaningar är det en helt avgörande fråga. Därför satsar vi inom Örebro kommun på att både lyssna och ta vara på medborgarnas synpunkter och idéer, säger Åsa Bellander.

 

Under det senaste året har Stads­byggnadskontoret också utvecklat dia­logen med fastighetsägare, byggare och konsulter som ofta är i kontakt med kommunen.

 

– Det är nyckelspelare för att vi ska klara utmaningarna att försörja Örebro med bland annat nya bostäder, som ju är en högt prioriterad angelägenhet. Vi inte bara tror, utan är övertygade om att tillsammans når vi betydligt längre!

Att få vara en del i processen att bygga och utveckla staden ser Åsa Bellander som en stor förmån.

STADSBYGGNADS-CHEFEN

Åsa Bellander är även program-direktör för programområdet Samhälls­byggnad.

 

Dit hör även Miljönämnden, Tekniska nämnden, Byggnads­nämnden, Fritids­nämnd­en och Kultur­nämnd­en. I programområdet ingår dessutom den kommunala lantmäteri­myndig­heten som en självständig enhet.

 

Nämnden ansvarar för översikts­planering – stads-, mark-, vatten- och trafikplanering – och förebyggande miljö­arbete.