DIALOG     Text: Samuel Hultberg // Foto: iStockphoto

En stad i utveckling

Tusentals örebroare

har sagt sitt om trafiken

Målet är att 60 procent av alla resor i Örebro kommun ska ske med cykel, kollektivtrafik eller till fots år 2020. Idag är siffran ca 40 procent.

Målet var mellan 50 och 75 synpunkter när kommunen önskade örebro­arnas tankar och idéer om trafiken i Örebro. Men ack så liten tro man hade. Engagemanget var så otroligt mycket större. Totalt kom det in över 2800 synpunkter.

Det är inte bara häpnadsväckande och rekordsiffror för Örebro. Även nationellt är det ovanligt att medborgare visar ett sådant stort engagemang, säger Anna Windal, trafikingenjör på Örebro kommun.

 

Det hon talar om var när kommunen för två år sedan arbetade kring att ta fram ett nytt trafikprogram och i samma veva ville få örebroarna att engagera sig i frågan. Man ville få in synpunkter och höra vad folk har för tankar kring trafiksituationen i staden. Exempelvis öppning av vissa gator för biltrafik.

 

– Det gick att lämna synpunkter i flera kanaler, alltifrån kommunens egen hemsida till träffar med politiker och tjänstemän. Vi satte även upp skyltar för att uppmärksamma det här. Men vi räknade inte med att åsikter skulle skrivas direkt på de informationsskyltar vi hade satt upp, säger Anna Windal med ett skratt.

 

Målet var alltså att väcka trafikfrågorna till liv. Nog kan man konstatera att man nådde ut bra. Totalt blev det alltså över 2800 synpunkter som kom in. En massiv siffra som Anna och hennes kollegor inte kunnat drömma om.

 

– Vi hoppades på mellan 50 och 75 stycken. Men ja, det överträffades på ett helt otroligt sätt. Man kan lugnt säga att tiden vi hade planerat för att bearbeta underlaget, för sammanställning och analys, förlängdes avsevärt.

 

Varför tror du engagemanget var så stort?

– Frågor om biltrafik och vägutrymme är allmänmänskliga, något som engagerar väldigt många och är också ganska känsligt för en del. Så enkelt är det. Det här skapade en debatt och det började pratas om trafikfrågor i medierna, vilket bara är positivt. Stort engagemang, blir bättre dialog och i slutändan bättre förståelse, även om man inte behöver hålla med varandra.

 

Sedan några månader tillbaka är trafikprogrammet på plats och godkänt av kommunfullmäktige. Anna Windal berättar att det innehåller planer och riktlinjer för trafiken i kommunen med det övergripande målet att skapa en hållbar stad genom att få fler människor att gå, cykla och åka kollektivt. Konkreta åtgärder som just nu genomförs är bland annat byggnationer av huvudcykelstråk, ny utformning av Trädgårdsgatan för att ge mer plats för cyklister och gående samt påbörjat arbete med att ta fram en gångstråksplan.

Trafikdialogen handlade om:

• Öppning av vissa gator som under en tid varit stängda för allmän trafik.

 

• Fler huvud­cykelstråk för arbetspendling. Cykel­stråken är breda och raka, utan tvära svängar med god belysning och tydlig orange markering. Läs mer här

 

• Skapa snabbare resvägar och kortare restider inom kollektivtrafiken genom prioriterade stråk och busskörfält.