En stad i utveckling

PRODUCERAD AV:

Active MediaPartner Nordic AB

 

TEXTANSVARIG:

Per-Åke Hultberg & Samuel Hultberg

 

WEBBDESIGN & FORMGIVNING:

Masters of the Universe

 

FÖR BILAGOR KONTAKTA:

Jörgen Lundh, 070-282 07 50

E-post

 

www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA:

Christel Reinebo, administrativ samordnare Örebro stadsbyggnad

019-21 14 55

E-post

 

www.orebro.se