Denna artikel är en annons

En stad i utveckling

Utvecklingen av USÖ-området är en spännande utmaning

WSP har under flera år deltagit i utvecklingen av USÖ-området och stöttat Region Örebro Län med att hitta vägar att expandera och effektivisera verksamheten på den relativt begränsade yta som finns att tillgå mellan Svartån och CV-området.

Bygget av H-huset vid USÖ är det största byggprojektet i Örebroregionen just nu. Även för WSPs lokalkontor som ingår i projektledningsorganisationen samt ansvarar för delar av projekteringsarbetet.

Planering och projektering inför bygget av H-huset på Universitets­sjukhuset i Örebro fortsätter nu med full intensitet med sikte på byggstart 2016 och inflyttning fyra år senare.

 

WSP, som är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, har under flera år deltagit i utvecklingen av USÖ-området och stöttat Region Örebro Län med att hitta vägar att expandera och effektivisera verksamheten på den relativt begränsade yta som finns att tillgå mellan Svartån och CV-området.

 

De senaste åren har WSP deltagit i arbetet med till exempel en ny barnakut och läkarutbildningens lokaler vid Campus USÖ. Nu fortsätter WSP att bidra med specialistkompetens inför och under byggandet av H-huset.

 

WSP var med redan från början i det förberedande arbetet med tidiga utredningar som underlag för detaljplanen och projektgenomförandet.

 

Under resans lopp har WSP genomfört en lång rad utredningar, olika fysiska och tekniska analyser och undersökningar och ansvarar även för husets byggnadskonstruktioner och teknisk mark- och VA-projektering.

 

WSP:s medarbetare Tobias Filipsson är biträdande projektchef för H-Huset:

– Att få medverka i projektledningsarbetet i ett så pass unikt projekt, med så stor betydelse för hela regionen är självklart roligt, intressant och utmanande, säger Tobias Filipsson.

 

Att det är komplext att planera och projektera en byggnad som H-huset säger sig självt. Här ska högspecialiserad vård bedrivas med all den komplicerade logistik och avancerade medicintekniska utrustning det innebär. Huset kommer dessutom att stå centralt på sjukhusområdet, vilket förutsätter minutiös samordning med alla pågående verksamheter runt omkring.

 

– Det kräver en ytterst noggrann planering och samordning. Allt måste fungera under hela byggtiden, poängterar Tobias Filipsson.

 

En viktig del inför byggstarten är den pågående flytten av Södra Grev Rosengatan. Även här bidrar WSP med ansvar för projektering, genomförandeplanering och byggledning.

 

– Att flytta själva gatan är inte helt lätt, men det svåra är allt som ligger under, alla rör och ledningar – vatten och avlopp, fjärrvärme, el- och tele, säger Lars Carlsson, projekteringsledare och uppdragsansvarig på WSP.