Denna artikel är en annons

En stad i utveckling

Trivsamma boendemiljöer i attraktiva lägen

Vi hjälper dig hitta din drömbostad

Anna Jansson, Projektutvecklare och Git Hjulström, Marknads-samordnare, i Peabs bostadsbutik där tillvalsmöten sker.

Bostadsrättsföreningen Saluten vid Rynningeåsen som blev färdigställd i början av 2015.

Smedstorp, Kumla. Nybyggnad villor med äganderätt.

Peab Bostad.

Brf Söderängarna, Sörbyängen. Nybyggnad 91 bostadsrättslägenheter

Peab Bostad.

– Det är ett enormt tryck efter bostäder här i Örebro just nu. Så det känns naturligtvis väldigt roligt för oss som samhällsbyggare att få vara med och påverka bostadsbyggandet med det vi står för.

Det säger Fredrik Ahl, biträdande arbetschef på Peab Sverige AB, vars kontor i Örebro utvecklar och bygger nya bostäder i Örebro län, främst i Örebro och Kumla. Merparten byggs på uppdrag och i samverkan med ett tiotal kunder. Dessutom pågår ett antal egenutvecklade projekt med bostadsrätter, varav två är färdiga och inflyttade, en i Rynninge och en centralt på norr.

 

– Två projekt är ute till försäljning med beräknad byggstart under året. Det ena är ett 90-tal bostadsrätter i Sörbyängen här i Örebro. Det andra är villor och bostadsrätter i lantlig idyll i området Smedstorp i Kumla, säger projektutvecklaren Anna Jansson.

 

Näst på tur bland egenproducerade bostadsprojekt är lägenheter på Södra Ladugårdsängen. Grundtanken är, som i alla Peabs bostadsprojekt, att bygga för alla, helt enkelt attraktiva, energisnåla och miljövänliga bostäder som folk har råd att bo i, oavsett upplåtelseform. Självklart med bibehållen hög kvalitet.

 

– Just nu, om vi räknar in samtliga projekt, egenutvecklade och på entreprenad, har vi sammanlagt cirka 1600 lägenheter i produktion under en fyraårs period. Ungefär där ligger också vår ambition för de närmaste åren, drygt 400-450 lägenheter om året, varav cirka 100 i egen regi, säger Fredrik Ahl.

 

Han påpekar att Peab, som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, har verkat i Örebro i ett 20-tal år. Och har alltså stor erfarenhet av att bygga bra och trivsamma bostadsmiljöer anpassade efter de lokala behoven. Dessutom alltid med eget yrkesfolk,

 

– Vi tror på Örebro. Det är verkligen spännande med allt som händer på bostadsfronten just nu. Här finns en optimism och en framtidstro. Men en sak är säker, vi finns kvar, även om marknaden viker och andra kanske ger sig i väg, betonar Anna Jansson.

 

Eftersom Peab verkar över hela landet har man tagit vara på möjligheten att förfina och återanvända attraktiva och uppskattade huskoncept som byggts på andra platser för att sedan anpassa dem efter förhållandena just här i Örebro.

 

Peab har också en specialiserad organisation för att kunna hantera inredningsval i bostadsprojekt, som andra byggare normalt inte har. Dessutom har man egna kompetenser inom markarbeten.

 

– Det påverkar givetvis prisbilden men framförallt tiden, det vill säga möjligheten att ta fram färdiga bostäder riktigt snabbt. Här spelar vårt eget byggsystem PGS en viktig roll. Det är, förklarar Anna Jansson, ett komplett byggsystem där samtliga byggdelar är fördefinierade och återanvänds i flerbostadshus, från tre till åtta våningar.

 

Det mesta fabrikstillverkas i en torr miljö och kombineras på ett stort antal sätt till färdiga huskroppar. I de olika byggdelarna inkluderas även de tekniska installationerna. Det innebär att projektering och montering ute på montageplatsen minimeras.

 

– Genom att bygga på det sättet tjänar vi in ett par månader till färdig lägenhet. Gissa om det uppskattas av våra bostadskunder, avslutar Fredrik Ahl.

Just nu pågår projekt på entreprenad på uppdrag av:

HSB, Riksbyggen, Asplunds Fastigheter, Lundbergs, Husherren och BJC, Peab Bostad, Arbonova Fastigheter, Mälardalen med flera.

Spjutspetsen, Eyrafältet. Nybyggnad 73 bostads-rättslägenheter. BJC Group.

Johannesörten, Södra Sörbyängen. Nybyggnad 70 bostadsrättslägenheter. Nybyggnad 60 hyres-lägenheter. Arbonova fastigheter, BJC Group.

Brf Honnören, Rynninge-åsen. Nybyggnad 116 bostadsrättslägenheter. HSB.

Brf Lindhagen, Södra Lindhult. Nybyggnad 43 bostadsrättslägenheter. HSB.

Norra Ormesta, Ny-byggnad 59 bostads-rättslägenheter. Riksbyggen.

Kv Lottan, Rynningeåsen. Nybyggnad 112 hyres-lägenheter & butikslokaler. Asplunds Fastigheter.